• Green energy

  • Green energy

  • Green energy

Velkommen til Vardar

Vardars ambisjoner er verdiskapning gjennom langsiktige investeringer innen fornybar energi. Kjernevirksomheten er vannkraft, vindkraft og bioenergi i Norge, Sverige og de baltiske landene.

For å støtte opp under en langsiktig utvikling av kjernevirksomheten, er innovasjon en del av selskapets strategi. Aktivitetene innen dette området er rettet mot utvikling av teknologi for utnyttelse av fornybare energikilder.

  • Vardar Årsrapport 2017

    Les mer
  • Konsesjon til Zephyr på Innvordfjellet

    Vindselskapet Zephyr har fått konsesjon fra OED til bygging av et vindkraftverk på 115 MW på Innvordfjellet i Nord Trøndelag.
    Les mer