• Green energy

 • Green energy

 • Green energy

Velkommen til Vardar

Vardars ambisjoner er verdiskapning gjennom langsiktige investeringer innen fornybar energi. Kjernevirksomheten er vannkraft, vindkraft og bioenergi i Norge, Sverige og de baltiske landene.

For å støtte opp under en langsiktig utvikling av kjernevirksomheten, er innovasjon en del av selskapets strategi. Aktivitetene innen dette området er rettet mot utvikling av teknologi for utnyttelse av fornybare energikilder.

 • Følg Vardar Varme på Facebook!

  Søk på Vardar Varme og lik oss på Facebook.
  Les mer
 • Utbygging av fase 3 på Midtfjellet

  Midtfjellet Vindkraft AS fattet en positiv investeringsbeslutning for fase 3 utbyggingen på Midtfjellet den 23 mai 2017.
  Les mer