Uppförande av Rögle vindkraftpark

I juni 2014 tog Vardar Vind AB beslut att uppföra Rögle vindkraftpark belägen på Rögle gods i Helsingborgs kommun. Uppförandet sker i samarbete med Västraby Gård Energi AB som har tagit beslut avseende uppförande av Västraby vindkraftspark belägen på en angränsande fastighet. Dessa två projekt uppförs nu samtidigt med en gemensam projektledning. Båda vindkraftsparkerna uppförs med vindkraftverk från GE, totalt handlar det om 9 vindkraftverk med en installerad effekt på 2,85 MW/turbin och tornhöjd 75 m samt 4 verk med en installerad effekt på 3,0 MW och tornhöjd 98 m. Alla turbiner kommer att ha en rotordiameter på 103 m.

Installationsarbetena är försenade och kommer att avslutas i början av december. Parkerna tas troligen i kommersiell drift vid årsskiftet 2015/2016 eller strax därefter.

Panoramabild från installationen i Rögle
Karta som visar placering av vindkraftverken
Tidplan för utbyggnad av Rögle och Västraby vindkraftsparker
Projektinformation
2016-03-12 - Information avseende Rögle och Västraby vindkraftsparker
 

 • 21. august 2015

 • 20. november 2015

 • 20. november 2015

 • 11. mars 2016

 • 11. mars 2016

 • 11. mars 2016

 • 11. mars 2016

 • 11. mars 2016

 • 11. mars 2016

 • 11. mars 2016

 • 11. mars 2016

 • 16. mars 2016

 • 16. mars 2016

 • 16. mars 2016

 • 16. mars 2016

 • 16. mars 2016

 • 16. mars 2016

 • 16. mars 2016

 • 16. mars 2016

 • 16. mars 2016

 • 16. mars 2016

 • 16. mars 2016

 • 16. mars 2016

 • Invigning av Rögle och Västraby vindkraftsparker

  Lördagen den 12 mars var alla de som deltog i projektet, grannar till parkerna och andra berörda intressenter på den officiella invigningen av Rögle och Västraby vindkraftsparker.
  Les mer
 • Invigning den 12 mars

  Efter knappt två års byggtid invigs projektet den 12 mars.
  Les mer
 • Snart ska alla 13 vindkraftverken i Västraby och Rögle snurra

  Lite försenat har vindkraftparkerna vid Rögle och Västraby börjat tas i drift. Ett efter ett testkörs de 13 verken. Det ska firas med invigning den 12 mars. Då bjuds grannarna in på korv och öl.
  Les mer
 • Statusrapport 22 januari 2016 & invigning av parkerna

  Les mer
 • EXTRA TRANSPORT

  Det har uppstått komplikationer med en av projektets dispenstransporter vilket innebär att densamma troligen anländer till Trelleborgs hamn tidigt lördag morgon, den 7 november, och behöver lyftas på plats under samma dag. Transporten omfattar ett turbinhus (nacelle) enligt bilden nedan.
  Les mer
 • Verksamheten flyttar till Västraby parken & ytterligare förseningar

  Les mer
 • Förberedande arbeten

  med idrifttagning av enskilda vindkraftverk startade under vecka 41:
  Les mer
 • DETTA HÄNDER I VECKAN

  Höganäs Räddningstjänst besöker i veckan arbetsplatsen för att bekanta sig med den aktuella typen av vindkraftverk.
  Les mer