• Ren vannkraft

 • Vannkraft fra Drammensvassdraget

 • Fjellvann gir ren energi

Vardars vannkraftsatsning

Området vannkraft kjennetegnes av at det er fornybar ren energi og at det ligger betydelige realverdier til grunn for virksomheten. Det å ta vare på disse verdiene og videreutvikle dem i et langsiktig perspektiv er derfor kjernen i selskapets strategi. Datterselskapet Vardar Vannkraft AS og det tilknyttede selskapet Glitre Energi AS inngår i dette segmentet.

 • Ren fornybar energi

  Vardar Vannkraft AS produserte i 2013 664 GWh ren fornybar energi. Dette tilsvarer en besparelse i CO2 utslipp på ca 530 tonn, tilsvarende årlig utslipp fra 231 000 biler som kjører 20.000 km hver.
  Les mer
 • Uste Nes AS bytter navn

  I forbindelse med ny profilering av Vardar konsernet har det heleide datterselskapet Uste Nes AS byttet navn til Vardar Vannkraft AS. Utover nytt navn er selskapet det samme som tidligere.
  Les mer