• Ren energi fra vind

 • Mehuken i Norge

 • Esivere i Estland

Vardars vindkraftsatsning

Vardar har organisert sine investeringer innen vindkraft i to ulike segmenter, vindkraft Norge/Sverige og vindkraft utlandet. Datterselskapet Vardar Boreas har Norge og Sverige med et felles sertifikatmarked som sitt satsningsområde, mens datterselskapet Vardar Eurus foretar investeringer i de baltiske landene.

Verdt å tenke på:
Vardars årlige vindkraftproduksjon medvirker til en reduksjon av Co2 tilsvarende det 170 000 biler slipper ut i året. Antallet biler er det samme som 6,5 % av alle personbiler registrert i Norge.

 • Konsesjon til Zephyr på Innvordfjellet

  Vindselskapet Zephyr har fått konsesjon fra OED til bygging av et vindkraftverk på 115 MW på Innvordfjellet i Nord Trøndelag.
  Les mer
 • Tellenes Vindpark nominert til årets anlegg 2017

  I 2017 ferdigstilte Zephyr Tellenes Vindpark i Rogaland. Vindparken som består av 50 vindmøller med totalt 160 MW installert kapasitet, ble bygget på kun 14 måneder. Nå er prosjektet nominert til årets anlegg av Byggeindustrien i konkurranse med to prosjekt fra Statens vegvesen. Vardar eier 25% av aksjene i Zephyr.
  Les mer