Vindkraft Norge/Sverige

Organisasjonskart Vindkraft Norge/Sverige:

VARDAR AS
100 %
Vardar Boreas AS
100 % 50 % 13,85 % 26,9 % 25 %  
Vardar Vind AB Kvalheim Kraft DA Midtfjellet Vindkraft AS Haram Kraft AS Zephyr AS


Vardar Vind AB
Gjennom datterselskapet Vardar Vind AB har Vardar en vindkraftportefølje i sørlige Sverige bestående av to vindparker i drift med samlet installert kapasitet på 7 MW og en årlig produksjon på om lag 17 GWh. Dette er Kiaby i Kristianstad kommune og Kristinetorp i Eslövs kommune. I 2014 startet utbyggingen av Rögle vindkraftverk i Helsingborg kommune. Anlegget består av 8 turbiner med installert effekt på 2,85 MW, eller totalt 23 MW. Full produksjon fra vindparken forventes i løpet av februar 2016.
Mer informasjon om Rögle Vindkraftpark.

Midtfjellet Vindkraft AS
Midtfjellet Vindkraftverk ligger i Fitjar kommune i Hordaland. Fase 1 av prosjektet ble bygget med investeringsstøtte fra Enova og sto ferdig sommeren 2013. Fase 2 av prosjektet ble ferdigstilt i desember 2013, og var det første store vindkraftverket i Norge som får inntekter fra det norsk-svenske sertifikatmarkedet. Installert kapasitet i anlegget er 110 MW med forventet årsproduksjon på ca 320 GWh, tilsvarende forbruket til 17.500 husstander. I desember 2015 ble det gjennomført en emisjon i selskapet og det tyske investeringsfondet Aquila Capital ble ny eier i selskapet.
Mer informasjon finnes på: www.midtfjellet-vindkraft.no/

Kvalheim Kraft DA
På Mehuken i Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane har Kvalheim Kraft produsert vindkraft siden 2001. Mehuken II, som består av 8 turbiner med en samlet ytelse på 18,4 MW sto ferdig høsten 2010. Sommeren 2014 ble de fem vindturbinene på Mehuken I tatt ned for å bli erstattet av 3 større vindturbiner. Prosjektet, som omtales som Mehuken III, sto ferdig sommeren 2015. Til sammen produseres det nå ca 75 GWh per år fra Mehuken 2 og Mehuken 3. Mer informasjon om Kvalheim Kraft finnes på selskapets hjemmeside: www.kvalheimkraft.no

Zephyr AS
Zephyr ble stiftet i 2006 for å utvikle, bygge og drifte vindkraftprosjekter i Norge. Ved utløpet av 2015 har Zephyr mottatt to konsesjoner fra OED på til sammen 280 MW. I tillegg har selskapet fire konsesjoner fra NVE på til sammen 390 MW som ligger til ankebehandling hos OED. Mer informasjon om Zephyr og selskapets prosjektportefølje finnes på selskapets hjemmeside: www.zephyr.no

Haram Kraft AS
Høsten 2009 mottok Haram Kraft konsesjon fra OED for planene for et vindkraftverk på Haramsøy i Haram kommune i Møre og Romsdal. Selskapet arbeider med planer for finansiering og utbygging av en vindpark på inntil 33 MW.
Konsesjonsdokumenter finnes på NVEs nettsider.