Vindkraft Utlandet

Vardar Eurus har som mål å utvikle, investere, eie og drive anlegg for produksjon av fornybar energi i Baltikum og Nordvest Russland. All satsning skjer gjennom det estiske datterselskapet Nelja Energia, der Vardar Eurus har en eierandel på 77 %.
På grunn av manglende rammevilkår er det foreløpig ikke foretatt investeringer i Nordvest Russland.


 Organisasjonskart Vindkraft i utlandet

VARDAR AS
90 %
Vardar Eurus AS
77 %
Nelja Energia AS


Nelja Energia AS
Nelja Energia AS har som hovedmål å bidra til fornybar energi fra de fire energikildene vind, vann, biomasse og sol. Dette skjer både gjennom utvikling, investering og drift av prosjekter som produserer fornybar energi. Selskapet har ved utgangen av 2013 følgende struktur:

Nelja Energia
Nelja Energia har ved utgangen av 2013 en markedsandel i Baltikum når det gjelder vindkraft på ca 40%.


Nelja Energias vindkraftportefølje – utvikling i installert effekt, MV:
Graf Nelja Energia vindkraftportefølje - utvikling i installert effekt

 

Oversikt over de ulike vindkraftprosjektene:

Vindpark Selskap Land Status Kapasitet (MW)
Virtsu I Roheline Ring Tuulepargid OÜ Estland I drift siden 2002 1,2
Pakri Pakri Tuulepargid OÜ Estland I drift siden 2005 18,4
Esivere Roheline Ring Tuulepargid OÜ Estland I drift siden 2005 8,0
Viru-Nigula VV Tuulepargid OÜ Estland I drift siden 2007 24,0
Virtsu II Roheline Ring Tuulepargid OÜ Estland I drift siden 2008 6,9
Sudenai UAB Sudenu vejo elektra Litauen I drift siden 2008 14,0
Vanaküla VV Tuulepargid OÜ Estland I drift siden 2009 9,0
Tooma Tooma Tuulepark OÜ Estland I drift siden 2010 16,0
Virtsu III Roheline Ring Tuulepargid OÜ Estland I drift siden 2010 6,9
Mockiai UAB Iverneta Litauen I drift siden 2010 12,0
Aseriaru Aseriaru Tuulepark OÜ Estland I drift siden 2011 24,0
Silale UAB Silales vejo elektra Litauen I drift siden 2012 13,8
Paldiski Pakri Tuulepargid OÜ Estland I drift siden 2012 22,5
Ciuteliai UAB Naujoji Energija Litauen I drift siden 2012 39,1
Ojaküla Oceanside OÜ Litauen I drift siden 2013 6,9
      Totalt onshore i drift 222,7
Tooma II Tooma Tuulepark OÜ Estland Under utvikling 8,0
Dundaga Enercom SIA Latvia Under utvikling 50,0
Silute UAB Silute Vejo Projektai Litauen Under utvikling 60,0
      Totalt onshore under utvikling 180,0
Hiiumaa offshore Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ Estland Planlegging 700,0
      Totalt offshore under utvikling 700,0
      TOTALT 1040,7
BIOGASS ANLEGG    
Oisu Oisu Biogaas OÜ Estland I drift siden 2013 1,2 (el)
        + 1,2 (varme)
Vinni Vinni Biogaas OÜ Estland I drift siden 2013 1,36 (el)
        + 1,4 (varme)
      TOTALT EL 2,6
      TOTALT VARME 2,6