• Vardar halvårsrapport 2019

    Vardars halvårsresultat for 2019 er som i 2018 preget av god produksjon og høye kraftpriser. Periodens resultat etter skatt ble på 47,4 millioner kroner, som er en nedgang på 62,9 millioner kroner fra første halvår 2018. Nedgangen i resultat skyldes lavere bidrag fra tilknyttede selskap, negativ verdiutvikling på rentederivater og salg av investeringen i Baltikum i 2018.
    Les mer
  • Vardars Årsrapport 2018

    Vardar leverer et historisk godt resultat for 2018 som følge av salg av virksomheten i Baltikum og økte kraftpriser.
    Les mer