Børsmelding generalforsamling Vardar 2020

Generalforsamling i Vardar AS

Vardar AS avholdt 18. Juni sin første ordinære generalforsamling etter at eierskapet i selskapet er overført fra tidligere Buskerud Fylkeskommune til kommunene i gamle Buskerud fylke.

Generalforsamlingen vedtok selskapets regnskap, med et overskudd på 173 millioner kroner og sluttet seg til styrets foreslåtte utbytte på 60 millioner kroner.

Generalforsamlingen sluttet seg også til valgkomiteens innstilling til nytt styre for selskapet som følger;

Styreleder Roar Flåthen
Nestleder Ingvild Myhre
Styremedlem Kristin Ourom
Styremedlem Johnny Skoglund
Styremedlem Knut Oscar Fleten

Kontaktpersoner:
Styreleder Roar Flåthen 917 51 265
Administrerende direktør Robert Olsen 916 74 893