Vardar Årsrapport 2020

Årsrapport 2020 forside

Vardar leverer et tilfredsstillende resultat for 2020.

Konsernet har i 2020 et årsresultat på 50 millioner kroner etter skatt, til tross for unormalt svake kraftpriser gjennom året. Vardar har moderat risiko både gjennom deltagelse i flere ulike virksomheter og moderat belåning, og planlegger for å tåle variasjoner i kraftprisene. Styret anbefaler ovenfor generalforsamlingen et utbytte på 30 millioner kroner. For øvrig henvises til vedlagte årsregnskap.