Vardar Årsrapport 2022

Vardar årsrapport 2022 med blad

Styret i Vardar AS godkjente 30. mars 2023 årsregnskap for 2022 med et årsresultat etter skatt på 4.544 millioner kroner. Fusjonen mellom Glitre Energi AS og Agder Energi AS som ble gjennomført i desember 2022 bidro med 4.200 millioner kroner. Årsaken til resultatbidraget fra det fusjonerte Å Energi er at Vardar i tråd med gjeldende regnskapsregler og gjennomførte kontrollhandlinger verdsetter aksjer i Å Energi til verdien som ble satt ved fusjonen. Verdien av egenkapital i Å Energi ble i fusjonen verdsatt til 56 milliarder kroner.

Årets resultat fra ordinær virksomhet før skatt ble i 2022 på 652 millioner kroner, totale skattekostnader inkl. høyprisbidrag ble på 416 millioner kroner. Dette gir et ordinært resultat etter skatt på 236 millioner kroner.

Vardars ordinære resultat justert for faktisk mottatt utbytte fra Glitre Energi i 2022, er selskapets utbyttegrunnlag. For 2022 er dette 311 millioner kroner. Styret i Vardar foreslår et utbytte på 155 millioner kroner for regnskapsåret 2022.