Inbjudan til samråd för Kiaby solcellsanläggning

Åker med vindmøller

Inbjudan till samråd inför inlämnande av ansökan om tillstånd för solcellsanläggning inom fastigheterna Kiaby 8:9 och Kiaby 10:15 i Kristianstads kommun.

  • Innbjudan til samråd
  • Läs och ladda ned Samrådsunderlaget
  • Layout solcellspark – bilaga 1
  • Fotomontage av solcellsanläggningen – bilaga 2
  • Kiaby fastighetskarta – bilaga 3