Vardar investerer i Vow Green Metals

Illustrert bygg av Vow follo

Vardar har som strategi å bidra til reduksjon av klimagasser. For å kunne bli et lavutslippssamfunn, må vi også redusere klimautslipp fra metallurgisk industri. Vardar investerer derfor i selskapet Vow Green Metals. Dette selskapet skal produsere klimanøytralt biokarbon, som skal erstatte fossilt kull i metallurgisk industri. Vardar investerer både i morselskapet og i fabrikken som skal bygges på Follum industriområde, der Vardar allerede er etablert med Vardar Varme.

Se børsmelding fra Vow Green Metals her: https://newsweb.oslobors.no/message/604978