Vardar Årsrapport 2023

Vardar årsrapport 2023 forside

Styret i Vardar AS godkjente 20. mars 2024 årsregnskap for 2023 med et årsresultat på 784 millioner kroner. Det har vært stabil god drift av egne kraftanlegg, og dette har gitt gode økonomiske resultater til tross for ekstremvær og flom. Regnskapet preges også av gode resultater fra første hele driftsår i Å Energi.

Vardars underliggende resultat og utbyttegrunnlag er 277 millioner kroner, etter justering for verdiendringer og faktisk mottatt utbytte fra Å Energi AS i 2023. Styret i Vardar foreslår et utbytte på 145 millioner kroner for regnskapsåret 2023.