Å Energi

Om Å Energi

Å Energi AS ble etablert høsten 2022 som følge av en fusjon mellom Glitre Energi AS og Agder Energi AS. Mellom Vardar AS og Drammen kommune er det etablert en samarbeidsavtale om eierskap i selskapet. Vardar ble første gang eier i selskapet på slutten av 1990-tallet. Nå har Vardar er eierandel på 12,9% i Å Energi.


Å Energi er Norges ledende vertikalintegrerte energiselskap, med virksomhet i hele verdikjeden. Å Energi er en stor vannkraftprodusent og skal øke produksjonen av fornybar energi, levere den effektivt gjennom nettet og ta den ut i nye og spennende markedstjenester. Målet er utvikling av virksomheten i Norge, Norden og Europa.

Å Energi logo