Åpenhetsloven

Vardar er underlagt åpenhetsloven. Loven handler om at virksomheter skal utføre aktsomhetsvurderinger for «å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

Les mer om åpenhetsloven på regjeringens sider:

Vardars styre har vedtatt Vardars leveregler, basert på våre verdier. Gjennom disse forplikter vi oss til å støtte og respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i egen virksomhet og verdikjede. I tillegg forplikter vi oss til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer. Rapportering om aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven er inkorporert i årsrapporten. I 2023 satte vi større krav til de største av våre leverandører ved at de må undertegne på en leverandørerklæring på forholdene i åpenhetsloven.

Vi er et konsern med påvirkningskraft både i virksomhetene vi kontrollerer selv, og gjennom vår rolle som eier. I selskapene vi kontrollerer fullt ut, gjennomfører vi operative tiltak for å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendig arbeid i egen virksomhet, hos leverandører og hos forretningspartnere. I selskapene der vi er deleier jobber vi med styret og ledelsen i ­selskapene for å skape positiv endring, på lik linje som vi jobber med andre kommersielle og strategiske temaer.

Les mer om Vardars arbeid og årlig rapportering i henhold til åpenhetsloven i årsrapportene:


Ved spørsmål om Vardar og åpenhetsloven bruk e-post:

Gravfoss kraftstasjon -Åpenhetsloven