Oppføringer av christine

Fakturering – fjernvarmeforbruk i desember og regjeringens strømstøtte

Regjeringen har vedtatt støtte for strømkostnader til privathusholdninger, der det gis en støtte når spotpris er over terskelverdi på 70 øre/kWh eks MVA. For desember er støttebeløpet 55 %, mens for januar, februar og mars økes dette til 80 % av pris over terskelverdi på 70 øre/kWh. Regjeringen kompenserer kraftprodusentene, slik at det er staten […]

Øvelse med Ringerike brann og redningstjeneste

Øvelse med Ringerike brann og redningstjeneste – Simulering av skarp Ammoniakk lekkasje på Hvervenmoveien. Som et ledd i forebyggende beredskap er det utført diverse omvisninger og øvelser sammen med Ringerike brann- og redningstjeneste på våre anlegg. Siste var en skarp øvelse der vår samarbeidspartner på Ammoniakk kjølemaskiner, Therma, simulerte en Ammoniakk lekkasje i vår kjølepark. […]