Strategic process - Survey of possible sale

Se PDF-fil eller Vardars børsmeldingen på Newsweb for mer informasjon.