Eiere

Eiere i Vardar

Vardar er eid av de 18 kommunene i Buskerud fylkeskommune, i tillegg til Asker kommune. Totalt er det 49 054 aksjer i Vardar. Kommunene med tilhørende eierandeler i antall aksjer og prosenter kan sees på kartet under.

Frem til 01.01.2020 var Vardar eid av Buskerud fylkeskommune som eneste A-aksjonær, mens kommunene i fylket var B-aksjonærer uten utbytte- og stemmerett. Vardar eierstruktur ble endret ved dannelsen av Viken fylkeskommune, og er opprettholdt etter overgangen fra Viken fylkeskommune tilbake til Buskerud fylkeskommune.

Se Vardars årsrapport

*Trykk på kommune for info om aksjer

ØVRE EIKER NORE OG UVDAL DRAMMEN ASKER LIER KONGSBERG FLESBERG ROLLAG HOL ÅL HEMSEDAL GOL NESBYEN FLÅ RINGERIKE SIGDAL KRØDS- HERAD MODUM HOLE
Hemsedal
191 aksjer
0,389%

Eiere i Vardar

Vardar er eid av de 18 kommunene i Buskerud fylkeskommune, i tillegg til Asker kommune. Totalt er det 49 054 aksjer i Vardar. Kommunene med tilhørende eierandeler i antall aksjer og prosenter kan sees på kartet under.

Frem til 01.01.2020 var Vardar eid av Buskerud fylkeskommune som eneste A-aksjonær, mens kommunene i fylket var B-aksjonærer uten utbytte- og stemmerett. Vardar eierstruktur ble endret ved dannelsen av Viken fylkeskommune, og er opprettholdt etter overgangen fra Viken fylkeskommune tilbake til Buskerud fylkeskommune.

Se Vardars årsrapport

Vardars aksjeeiere er, med tilhørende eierandel, kommunene:

Asker

6897 aksjer

14,06%

Drammen

12793 aksjer

26,08%

Flesberg

554 aksjer

1,13%

Flå

103 aksjer

0,21%

Gol

442 aksjer

0,90%

Hemsedal

191 aksjer

0,39%

Hol

461 aksjer

0,94%

Hole

922 aksjer

1,88%

Kongsberg

5921 aksjer

12,07%

Krødsherad

373 aksjer

0,76%

Lier

6441 aksjer

13,13%

Modum

1737 aksjer

3,54%

Nes

353 aksjer

0,72%

Nore og Uvdal

265 aksjer

0,54%

Ringerike

5739 aksjer

11,70%

Rollag

309 aksjer

0,63%

Sigdal

1128 aksjer

2,30%

Øvre Eiker

3954 aksjer

8,06%

Ål

471 aksjer

0,96%