Glitre Energi

Glitre Energi AS, som er blant Norges største regionale kraftskonsern, eies 50 % av Vardar AS og 50 % av Drammen Kommune.

Selskapet består av virksomhetsområdene produksjon, infrastruktur, marked og ny fornybar energi

Glitre Energi konsernets ambisjoner er å videreutvikle og fornye energiforsyningen i Buskerudregionen slik at langsiktig verdiskapning for eierne oppnås samtidig som kundene får konkurransedyktige strømleveranser med hensyn til pris og leveringskvalitet. Strategien som er fulgt i en årrekke for å realisere denne ambisjonen er å investere i nye fremtidsrettede energianlegg og tilhørende systemløsninger innenfor kraftproduksjon, kraftnett og varmeproduksjon/fjernvarme. Datterselskapet Glitre Energi Kraftproduksjon disponerer en middelproduksjon på ca. 2,5 TWh. Selskapet forestår driften av 21 hel- og deleide kraftverk i Drammens- og Numedalsvassdragene.

Les mer på Glitre Energis nettsider