Fakta om konsernet

Vardar er et energikonsern der Buskerud Fylkeskommune eier samtlige A-aksjer.
I tillegg eier kommunene i Buskerud B-aksjer.

Konsernets forretningsområder er organisert i en rekke datterselskapet og tilknyttede selskaper, og omfatter virksomhetsområdene: Vannkraft, Bioenergi, Vindkraft Norge/Sverige og Vindkraft utlandet.
Konsernet er i tillegg aktiv innen innovasjon og forretningsutvikling.

Navnet Vardar har sitt utspring fra varde, og skal gi assosiasjoner om noe som er varig, trygt og sikkert.

Organisasjonskart:

VARDAR AS
VANNKRAFT
Vardar Vannkraft AS
Glitre Energi AS
BIOENERGI
Vardar
Varme AS
VINDKRAFT NORGE/ SVERIGE
Vardar
Boreas AS
VINDKRAFT UTLANDET
Vardar
Eurus AS
EIENDOM
Vardar Eiendom AS

Visjon:

Utvikling av verdier gjennom aktivt eierskap.
Vardar har store realverdier i sin balanse. Dette krever en langsiktig strategisk tenkning som kan bidra til å ta vare på og videreutvikle disse verdiene.

Forretningsidé:
Vardar skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi.

Verdigrunnlag:

Verdiene våre er en beskrivelse av de personlighetstrekk og egenskaper som skal kjennetegne vår adferd, våre holdninger og vår kommunikasjon

Redelighet betyr at

  • vi tar ansvar og holder det vi lover
  • vi viser respekt og tillitt
  • vi unner hverandre suksess og gjør hverandre bedre
Åpenhet betyr at
  • vi mener det vi sier
  • vi er framtidsrettet og tørr å tenke nytt
Profesjonalitet betyr at
  • vi skal levere kvalitet
  • vi skal være en attraktiv samarbeidspartner
Engasjert betyr at
  • vi har energi
  • vi har pågangsmot
  • vi er kreative