Fjernkjøling

Vardar Varme tilbyr fjernkjøling på Hønefoss, og har kjølenett på Hvervenmoen og i sentrum.
Som kunde av fjernkjøling vil du bli koblet til Vardar Varmes rørnett, og trenger derfor ikke å kjøpe og vedlikeholde kjølemaskiner selv. Vi som en fjernkjøleleverandør tar oss av denne jobben. Ved kjøling kommer det også stadig mer skjerpede miljøkrav, og dette tar vi ansvaret for å følge opp.

Vardar Varme rapporterer hva slags energikilder som benyttes i fjernvarmeproduksjonen, og dette publiseres på fjernkontrollen.no. På fjernkontrollen.no (CO2-kalkulator) kan du også regne ut klimagassutslippet som din egen fjernkjølebruk har utgjort.

Ønsker du å vite mer, om vi kan levere kjøling til ditt bygg og hva det koster?

Fjernkjøling område i vinterlandskap

Ofte stilte spørsmål

Hvervenmoen
På Hvervenmoen har Vardar Varme et kjølenett som forsyner mange bygg. Blant kundene vi kjøler fra vår sentral er store aktører som Statens Kartverk og Sykehuset.

Hønefoss Sentrum syd
I sentrum har vi tre kjølekunder. Disse får kjøling fra kjølemaskiner som driftes av Vardar Varme. Et ferdig kjølerørnett er tilgjengelig i sentrum, men det er ikke satt i drift. Vardar Varme jobber aktivt for å levere kjøling til flere kunder. Så snart kundegrunnlaget er stort nok, vil vi levere kjøling via dette rørnettet.

Vi oppfordrer våre kunder til å motta fakturaen elektronisk fremfor på papir. Dette sparer miljøet. Du kan velge å motta den elektroniske fakturaen som e-postfaktura eller eFaktura. Ønsker du likevel papirfaktura, vil du få tillagt et fakturagebyr.

E-postfaktura

Faktura blir tilsendt på e-post

eFaktura

Fakturaen blir sendt til deg i nettbanken

  • Betalingen skjer når du godkjenner fakturaen
  • eFakturaen inneholder all informasjon, og du kan se den i sin helhet i vedlegget
  • Mulig å benytte avtalegiro
    Du kan bestille eFaktura i nettbanken din.
    Etter at du har inngått avtale om eFaktura får du varsel på e-post når en ny faktura er tilgjengelig i nettbanken. Du må selv gå inn og godkjenne i nettbanken for at fakturaen skal bli betalt. Har du avtalegiro, går betalingen automatisk.

Fakturagebyr for papirfaktura
For de som ønsker å motta fakturaen på papir, vil det bli lagt til et gebyr på kr 70,- eks. mva. for produksjon og utsending av hver faktura.

Ta gjerne kontakt på dersom du ønsker mer informasjon.