Historikk

Med bakgrunn i Vardars strategi og Buskerud Fylkeskommunes samarbeide med vennskapskommunen Pärnu i Estland, startet Vardars engasjementet i utlandet i 2004, gjennom byggingen av den første vindparken i Estland, Pakri Tuulepark. Datterselskapet Vardar Eurus AS ble etablert i 2004 med formål å utvikle, investere, eie og drive anlegg for produksjon av fornybar energi i Baltikum og Nordvest Russland.

NEFCO, det nordiske miljøinvesteringsfondet, kom i løpet av 2005 inn på eiersiden i Vardar Eurus AS med en eierandel på 30 %. Dette har bidratt til å øke løfteevnen for selskapet, samtidig som NEFCO har bidratt med verdifull kompetanse gjennom bred erfaring fra det samme geografiske området. I januar 2010 ble en avtale mellom NEFCO og Vardar signert, der Vardar den 31.03.10 kjøpte 20 % av aksjene i selskapet tilbake. Vardar eier følgelig i dag 90 % av Vardar Eurus.