Historikk

Utgangspunktet for Vardar AS er Buskerud fylkeskommunes satsning på vannkraftutbygging og kraftoverføring som startet i 1919.

Utbyggingen av et regionalt kraftnett var det første som kom i gang, mens utbygging av vannkraftproduksjon startet på begynnelsen av 1960-tallet med bygging av kraftstasjonen Mykstufoss i Numedal. Denne kraftstasjonen hadde sitt første driftsår i 1964. I perioden fra 1970 til 1983 ble det satt i drift fire nye kraftverk og kjøpt to.

Energiloven som ble satt i verk fra 1991, ble startskuddet for en omfattende restrukturering i energibransjen. Virksomheten var organisert som aksjeselskap fra 01.01.1991, og senere ble også forretningsområdene nett og kraftproduksjon omdannet til egne AS. På slutten av 1990-tallet / begynnelsen av 2000 ble Drammen kommunes engasjement i kraftsektoren samordnet med fylkeskommunens. Resultatet av denne prosessen ble at Vardar AS og Drammen kommune begge ble 50 % eiere av Energiselskapet Buskerud, som i ettertid har skiftet navn til Glitre Energi.

I tillegg til indirekte eierskap til kraftproduksjon via Glitre Energi, eier Vardar datterselskapet Vardar Vannkraft AS som disponerer 2/7 av produksjonen i kraftverkene Usta og Nes i Hallingdal. Øvrige eiere i disse verkene er E-CO Vannkraft (E-CO Energi) og Øvre Hallingdal Kraftproduksjon (Akershus Energi). Vardars eierandel i vannkraft utgjør en produksjon på i underkant av 2.000 GWh i året.

I 2001 kjøpte Vardar Kvalheim Kraft AS sammen med Østfold Energi og bygget vindparken Mehuken I. Vindkraft ble med dette et nytt satsningsområde for Vardar. Samarbeidet med Østfold Energi ble utvidet vesentlig i 2006 da partene i samarbeid med Dong Energy stiftet vindkraftselskapet Zephyr AS, som driver prosjektutvikling, gjennomføring og drift av vindkraftanlegg for eierne. Vardar etablert i 2009 det heleide datterselskapet Vardar Boreas som eierredskap for vindkraftsatsning i Norge. I 2013 ble satsingsområdet utvidet til også å omfatte Sverige, gjennom selskapet Vardar Vind AB

Gjennom Vardar Eurus, som ble stiftet i 2004, ble hovedsatsingen på vindkraft flyttet fra Norge til Estland på grunn av bedre rammebetingelser. Den første vindparken i Estland, OÜ Pakri Tuulepark, ble satt i drift i 2005. Vardar Eurus har nå interesser i vindkraft i alle de Baltiske landene, og er en av de ledende aktørene i Estland og Litauen.

Vardars forretningside er å bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi. Som ett ledd i dette ble selskapet Øvre Eiker Fjernvarme AS etablert i 2003, selskapets fjernvarmeanlegg i Vestfossen ble satt i drift samme år og baseres på biomasse som hovedenergikilde.
Satsingen på bioenergi ble økt vesentlig gjennom etableringen av Hønefoss Fjernvarme i 2006, og utbygging og drift av fjernvarmevirksomhet i Hønefoss. Hønefoss Fjernvarme byttet i 2014 navn til Vardar Varme AS, og eier i dag alle aksjene i Øvre Eiker Fjernvarme AS.