• Dårlig tømmer, grener og topper hentes fra distriktets skoger

  • ..og flises opp på Follum ved fjernvarmeanlegget

  • Flisa brennes og varmer opp vannet som sendes ut i fjernvarmenettet

  • Moderne ovner gir god forbrenning

  • Varmt vann sendes ut til kundene gjennom isolerte stålrør

  • Fra pipa på Hvervenmoen kommer nesten ren vanndamp

  • Like bra varme – bare miljøvennlig og billigere!

Hva er fjernvarme?

En varmesentral produserer varmt vann via en forbrenningsprosess. Det oppvarmede vannet transporteres til kundene via isolerte rør for å forhindre varmetap. En varmesentral kan benytte forskjellig brensel til energiproduksjon. Eksempler på brensel er: skogflis, slakteavfall, halm, husdyrgjødsel husholdningsavfall etc.

Vardar Varme AS bruker rå skogsflis, bark og rivningsvirke fra Ringeriksregionen til å lage miljøvennlig varme for Hønefoss by. Ringerike er Norges største skogkommune og ved å bruke virke herfra til varmeproduksjon er vi med på å skape et bedre miljø og renere luft i byen vår, samtidig som vi også bidrar til reduserte CO2 utslipp globalt.