Hva er vindkraft?

Vind er luftstrømmer som prøver å jevne ut trykkforskjeller i atmosfæren som oppstår når solen varmer opp luftmassene ulikt på kloden. Vindkraft er energi som er omformet fra denne fornybare bevegelsesenergien i vinden til elektrisk energi ved hjelp av en vindturbin. Vinden beveger vindturbinvingene, som via en rotor driver en generator inne i maskinhuset. Fra generatoren overføres den elektriske kraften i kabler og nett til forbrukeren.