• Hønefoss sin nye storstue får varme og kjøling fra Vardar

  • De fleste rundt Søndre Torg har byttet ut oljefyr med fjernvarme

  • Vardar leverer miljøvennlig varme til Aka Arena

  • Ringerike Sykehus – vår største kunde

  • Eldre boliger med oljefyr kan enkelt konverteres til fjernvarme

  • Byens største boligbyggelag fyrer med miljøvennlig fjernvarme

  • Grønn energi til ny skole

  • Vardar leverer fjernvarme til Hammergata 11 og 13 i Vestfossen

Hvem kan få fjernvarme?

For å bli kunde av Vardar Varme må bygningen:
1. ha vannbåren varme
2. ligge i nærheten av planlagt trase for fjernvarmerør

Bygg uten vannbåren varme kan få økonomisk støtte for tilrettelegging for miljøvennlig fjernvarme fra Enova. Du som vil bytte ut en oljefyr med fjernvarme kan også få Enova støtte for å utfase oljefyren. Les mer på http://www.enova.no.

Noen fordeler ved å være kunde hos Vardar Varme:
1. Garantert lavere pris enn ved bruk av elektrisitet
2. Miljø - grønn energi bidrar til bedre miljø
3. Vedlikehold - ingen mekaniske slitasjedeler, ingen etterfylling av olje eller rensing.
4. Plass - ingen stor fyrkjele eller varmtvannsberedere
(som kunde av Vardar Varme kan du få varmt tappevann fra en liten varmeveksler, dvs varmtvannsberederen blir overflødig)

Avstanden til etablert/planlagt rørtrase avgjør prisen for tilkobling. I områder med stort kundepotensiale vil Vardar Varme vurdere etablering av ny trase basert på interesse for tilkobling. Ved tilkobling under fremføring av rørnett blir prisen langt rimeligere.

Alle nye bygg i Hønefoss (konsesjonsområdet) over 1000 kvm har tilknytningsplikt. Tilknytningsplikt innebærer at utbygger skal legge til rette for vannbåren varme, mens Vardar Varme er pliktig til å etablerere fjernvarmerør frem til bygg. På Vestfossen er det ikke tilknytningsplikt. Likevel velger ofte de som har mulighet fjernvarme ut fra totaløkonomi og miljøhensyn.
Ønsker du mer informasjon eller ett uforpliktende møte – ta kontakt med gudbrand.bergsund@vardar.no.

Henrik kobler til en ny kundesentral for Vardar Varme
Henrik kobler til en ny kundesentral.

Oversikt over rørnettet vårt:
Hønefoss

Vi har nå lagt over 5 mil med fjernvarmerør i Hønefoss sentrum. Nettet går fra varmesentralen på Hvervenmoen i sør til Almemoen i Nord. Vi har et definert konsesjonsområde i Hønefoss og er pliktig til å legge rør til alle nybygg over 1000 kvm i dette området.

Hvor fjernvarmerørene ligger i dag, og hvilke nye traseer som er planlagt i Hønefoss finner du her: Klikk her

Noen av våre kunder:
• Ringerike Sykehus
• Byggmakker
• HV Plast
• Økonomihuset
• Kuben (Hønefoss senteret)
• AKA AS
• Tinghuset
• Almemoen boligområde
• Hønefoss Sparebank bygget
• Grand Hotel
• Nordea Bygget
• Sportshuset
• Solrosen Barnehage
• Eikli Barnehage
• Salt&Pepper
• Plantasjen
• Statens Karverk
• Roar Jørgensen AS
• Tronrud Holding

Vestfossen
Oversikt over fjernvarmetrasen i Vestfossen finner du her:
Klikk her.