Innovasjon

Vi vil bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi. For å oppnå dette må det satses på innovasjon, forskning og utvikling innenfor fornybar energiproduksjon. Vårt bidrag til dette er i all hovedsak gjennom eierskap og deltakelse i innovasjonsselskaper og oppstartsbedrifter.

Hyperthermics AS

Hyperthermics AS er et norsk bioteknologiselskap som skal utvikle og bygge anlegg som omdanner organisk avfall, gjødsel, alger, fiskeslo og annen biomasse til energi og proteiner. Selskapet har et laboratorium i Tyskland, og har hovedkontor i Ulsteinvik.

Vardar investerte i selskapet i 2016, og har nå en eierandel på ca. 20%.

Hyperthermics
Kongsberg innovation logo

Kongsberg Innovasjon AS

Kongsberg Innovasjon AS er en industribasert inkubator, investor og innovasjonsselskap. Selskapet holder til på Kongsberg, og opererer over hele Norge.

Vardar eier 12% av selskapet.

Sunly Innovation OÜ

Sunly Innovation OÜ er innovasjonssatsingen til Sunly AS, et selskap i Vardars Vekst og utviklingsportefølje. Sunly Innovation er opptatt av innovative løsninger knyttet til fornybar energi, og støtter startups i tidlig-fase med fokus på elektrifisering. Selskapet holder til i Estland.

Vardar eier 35 % av selskapet.

Sunly logo
Carbon centric logo

Carbon Centric

Carbon Centric AS tilbyr karbonfangst som en tjeneste. Selskapet eier og drifter forbrenningsanlegg for avfall og biomasse. Hovedkontoret ligger i Sarpsborg, og Carbon Centric har prosjekter i Norge og på Island.

Vardar investerte i Carbon Centric i 2023, og eier i overkant av 13 % av selskapet.

Nordic Batteries AS

Nordic Batteries AS produserer og monterer skreddersydde batter- og energiløsninger. Selskapet har prosjekter i Norge, og holder til på Høvik og Kongsberg.

Vardar investerte i Nordic Batteries i 2023, og eier ca. 18 % av selskapet

Nordic batteries logo

Campus Tofte

Campus Tofte skal være et senter for utvikling og innovasjon for tjenester innen grønn energi. Senterets hovedkontor er på Tofte.

Vardar inngikk samarbeidet og investerte i Campus Tofte i 2022, og har en eiendel på 20%.