Innovasjon

Vardar AS vil bidra til å øke tilgangen på ren fornybar energi. For å oppnå dette, må det satse på innovasjon, forskning og utvikling innenfor fornybar energiproduksjon.

Vårt bidrag til dette skjer i all hovedsak gjennom eierskap og deltakelse i innovasjonsselskaper og oppstartsbedrifter. Våre viktigste engasjementer er eierskap i Pan Innovasjon, Marble Invest og Hyperthermics.

Pan Innovasjon
Pan Innovasjon er en inkubator for bærekraftig utvikling i skog- og trebasert næring. Pan er en del av Siva-systemet, og har så langt svært god måloppnåelse, og har lykkes med å utvikle ny industri, nye tjenester og nye arbeidsplasser. Vardar er representert i styret i Pan Innovasjon.

For mer informasjon, gå til Pans hjemmeside:
http://www.paninnovasjon.no

Marble Invest
Marble Invest er lokalisert i Tallinn i Estland, og ble opprinnelig etablert som et samarbeid mellom Vardar og Tallinns Tekniske Universitet. Marble Invest har kommet svært langt i utviklingen av en ny og bedre omformer for solenergi (Ubik), som vil være klar for markedslansering i 2018. Vardar er representert i styret i Marble Invest.

For mer informasjon, gå til hjemmesidene:
http://www.marbleinvest.eu
http://www.ubiksolutions.eu/

Hyperthermics
Hyperthermics er et norsk oppstartselskap som utvikler teknologi for bruk i biogassanlegg. Teknologien baserer seg på bruk av hypertermofile organismer som øker utbyttet av biogass i nye eller eksisterende anlegg opp til det dobbelte. Den første reaktoren ble installert i Lindums biogassanlegg i Drammen i desember 2016, og testing har pågått siden. De første kommersielle leveransene er planlagt i 2018. Vardar er representert i styret i Hyperthermics.

For mer informasjon, gå til hjemmesiden:
http://www.hyperthermics.com