• Green energy

  • Green energy

  • Green energy

Velkommen til Vardar

Vardars ambisjoner er verdiskapning gjennom langsiktige investeringer innen fornybar energi. Kjernevirksomheten er vannkraft, vindkraft og bioenergi i Norge, Sverige og de baltiske landene.

For å støtte opp under en langsiktig utvikling av kjernevirksomheten, er innovasjon en del av selskapets strategi. Aktivitetene innen dette området er rettet mot utvikling av teknologi for utnyttelse av fornybare energikilder.

  • Rekordår for fornybar fjernvarme og fjernkjøling!

    Det bygges stadig mere fjernvarme- og fjernkjølenett i Norge.
    Les mer
  • Pressemelding: Gevinst i Baltikum gir rekordutbytte og styrket balanse for Vardar AS

    Les mer