• Green energy

 • Green energy

 • Green energy

Velkommen til Vardar

Vardars ambisjoner er verdiskapning gjennom langsiktige investeringer innen fornybar energi. Kjernevirksomheten er vannkraft, bioenergi og vindkraft.

For å støtte opp under en langsiktig utvikling av kjernevirksomheten, har Vardar et begrenset engasjement innen utvikling av teknologi for utnyttelse av fornybare energikilder.

 • Vardar halvårsrapport 2019

  Vardars halvårsresultat for 2019 er som i 2018 preget av god produksjon og høye kraftpriser. Periodens resultat etter skatt ble på 47,4 millioner kroner, som er en nedgang på 62,9 millioner kroner fra første halvår 2018. Nedgangen i resultat skyldes lavere bidrag fra tilknyttede selskap, negativ verdiutvikling på rentederivater og salg av investeringen i Baltikum i 2018.
  Les mer
 • Vardars Årsrapport 2018

  Vardar leverer et historisk godt resultat for 2018 som følge av salg av virksomheten i Baltikum og økte kraftpriser.
  Les mer