Vardar AS

Besøksadresse: Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen.
Postboksadresse: Postboks 4091, Gulskogen, 3005 Drammen.
Fakturaadresse: Vardar AS, CO/Glitre Energi, Postboks 7007, 3007 Drammen.
Telefax: 32 20 14 10 
Org.nummer: 977 028 442

 • Robert Olsen
  Konstituert administrerende direktør
  Tlf.: 916 74 893
  E-post

   
 • Thorleif Leifsen
  Administrerende direktør
  (sykemeldt)
  Tlf.: 957 02 070
  E-post

   
 • Iren Bogen
  Direktør for økonomi og finans
  Tlf.: 916 62 143
  E-post
  Ansvarsområde: Økonomi og finans, vindkraft utlandet.
   
 • Kristin Ankile
  Direktør vindkraft
  Norge og Sverige
  Tlf.: 950 48 875
  E-post
  Ansvarsområde:
  Vindkraft Norge og Sverige.
 • Egil Smevoll
  Innovasjonssjef
  Tlf.: 900 44 603
  E-post
  Ansvarsområde:
  Innovasjon.
 • Sølvi B. Bestvold
  Administrasjonssjef
  Tlf.: 901 94 809
  E-post
  Ansvarsområde:
  Adminstrasjon, valuta, Vardar Eiendom.
 • Kjetil Bockmann
  Daglig leder
  Vardar Varme
  Tlf.: 995 94 936
  E-post
  Ansvarsområde:
  Vardar Varme.