Vardar ansetter

Vardar ønsker å ta større del i den raske utviklingen av solkraft i Norge ved å utvikle prosjekter på tak eller i parker. Vi ønsker å bidra til økt tilgang på ny fornybar energi, og samtidig skape verdier for våre eiere.

Solkraft er en fornybar ressurs som passer godt sammen med Vardars øvrige fornybare virksomheter innen vannkraft, vindkraft og bioenergi.

I tillegg ønsker vi å styrke teamet vårt på drift av våre vindparker i Sverige.

Se vedlagte stillingsannonser.