Leveregler

Fire hovedverdier

I Vardar har vi fire verdier som beskriver hvem vi er; redelighet, åpenhet, profesjonalitet og engasjert. Verdiene er en beskrivelse av de personlighetstrekkene og egenskapene som skal kjennetegne vår adferd, våre holdninger og vår kommunikasjon.

Redelighet

  • Vi tar ansvar og holder det vi lover
  • Vi viser respekt og tillit
  • Vi unner hverandre suksess og gjør hverandre bedre

Åpenhet

  • Vi mener det vi sier
  • Vi er framtidsrettede og tør å tenke nytt

Profesjonalitet

  • Vi leverer kvalitet
  • Vi er en attraktiv samarbeidspartner

Engasjert

  • Vi har energi
  • Vi har pågangsmot
  • Vi er kreative

Vardars styre har vedtatt leveregler, som gjelder for alle selskapene i Vardar-konsernet og ansatte på alle nivåer. Dette inkluderer også styremedlemmer, innleid personell, rådgivere og andre som handler på vegne av eller representerer Vardar. Vi forventer også at forretningspartnere opptrer i tråd med levereglene.