Vardar halvårsrapport 2022

Vardar Årsrapport 2021

Fakturering – fjernvarmeforbruk i desember og regjeringens strømstøtte

Regjeringen har vedtatt støtte for strømkostnader til privathusholdninger, der det gis en støtte når spotpris er over terskelverdi på 70 øre/kWh eks MVA. For desember er støttebeløpet 55 %, mens for januar, februar og mars økes dette til 80 % av pris over terskelverdi på 70 øre/kWh. Regjeringen kompenserer kraftprodusentene, slik at det er staten […]

Vardar halvårsrapport 2021

Vardar Årsrapport 2020

Vardar Varme har signert en intensjonsavtale om mulig realisering av en biokull fabrikk

Vardar Varme har signert en intensjonsavtale om mulig realisering av en biokull fabrikk på Follum. Det vil være det nyetablerte selskapet «Vow Industries» som skal bygge og eie fabrikken, men denne vil bli tett integrert med forbrenningsanlegget til Vardar Varme på Follum. Anlegget vil bli bygd for å produsere 7-8000 tonn biokull som kan erstatte […]