2016 | 2017 | 2018 | 2019

Legger fjernvarmerør uten å sveise

26.10.2017

Legger fjernvarmerør uten å sveise.

» Les mer

Vindparken på Tellenes i Rogaland er åpnet!

21.09.2017

Da er vindparken på Tellenes i Rogaland åpnet! Dette er den største vindparken i Norge av sitt slag. Prosjektet er kjørt av Zephyr som Vardar eier 25% av, og flere Vardar ansatte har vært helt sentrale i utbyggingen.

» Les mer

Vardar halvårsrapport 2017

31.08.2017

En økning i total brutto vindkraftproduksjon på 205 GWh i forhold til første halvår 2016 gir økte inntekter og et resultat etter skatt på 29,4 mnok. Dette er en oppgang på 19,7 mnok i forhold til samme periode i fjor.

» Les mer

Utbygging av fase 3 på Midtfjellet

02.06.2017

Midtfjellet Vindkraft AS fattet en positiv investeringsbeslutning for fase 3 utbyggingen på Midtfjellet den 23 mai 2017.

» Les mer