2016 | 2017 | 2018 | 2019

Vardar halvårsrapport 2019

30.08.2019

Vardars halvårsresultat for 2019 er som i 2018 preget av god produksjon og høye kraftpriser. Periodens resultat etter skatt ble på 47,4 millioner kroner, som er en nedgang på 62,9 millioner kroner fra første halvår 2018. Nedgangen i resultat skyldes lavere bidrag fra tilknyttede selskap, negativ verdiutvikling på rentederivater og salg av investeringen i Baltikum i 2018.

» Les mer

Vardars Årsrapport 2018

10.04.2019

Vardar leverer et historisk godt resultat for 2018 som følge av salg av virksomheten i Baltikum og økte kraftpriser.

» Les mer

Robert Olsen er ansatt som ny konsernsjef i Vardar AS

10.04.2019

Styret i Vardar AS har ansatt Robert Olsen som ny konsernsjef. Olsen er 55 år og kommer fra Holmestrand. Stillingen som konsernsjef ble ledig etter at Thorleif Leifsen etter lengre tids sykdom nå går over i stilling som senior rådgiver i Vardar.

» Les mer

Møbellageret i Osloveien 75 konverteres til miljøvennlig fjernvarme!

27.03.2019

I dag har vi koblet til Møbelageret A Bakke på Hvervenkastet til fjernvarmenettet. Dermed er nok et stort bygg i Hønefoss konvertert til miljøvennlig fjernvarme.

» Les mer