2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Vardar halvårsrapport 2019

30.08.2019

Vardars halvårsresultat for 2019 er som i 2018 preget av god produksjon og høye kraftpriser. Periodens resultat etter skatt ble på 47,4 millioner kroner, som er en nedgang på 62,9 millioner kroner fra første halvår 2018. Nedgangen i resultat skyldes lavere bidrag fra tilknyttede selskap, negativ verdiutvikling på rentederivater og salg av investeringen i Baltikum i 2018.


Se Vardars børsmelding på Newsweb eller PDF-fil for mer informasjon.