2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

10 millioner i støtte for å gjøre produksjon av silisium og ferrosilisumlegeringer CO2nøytralt.

14.12.2018

Elkem har sammen med Treklyngen, Lindum, Begna Bruk, Vardar Varme, SINTEF Energi og NIBIO fått innvilget 10 millioner kroner fra Pilot-E for å videreutvikle arbeidet med å gjøre produksjon av silisium og ferrosilisumlegeringer CO2nøytralt. Prosjektet heter BioCarMet.

» Les mer

Vardar Varme innfører fastbeløp på nettleie for våre husholdningskunder fra 01.01.2019.

10.12.2018

Vardar har en del faste kostnader knyttet til drift og vedlikehold av fjernvarmenettet i Hønefoss. I tillegg har vi kostnadene til målerinnsamling og regningsutsendelse hver måned. Disse kostnadene er omtrent de samme uavhengig av om du som kunde har et høyt eller lavt energiforbruk. Vi har derfor bestemt oss for å innføre et fastbeløp på kr 100,- pr måned for alle våre husholdningskunder fra 01.01.19.

» Les mer

Fjernvarme ble valgt som byggevarme til byens største boligprosjekt!

29.11.2018

I går startet vi fjernvarmen i Hønefoss sitt største boligprosjekt, lenge før byggene er ferdige. Elveparken bruker nemlig miljøvennlig fjernvarme også i byggeprosessen.

» Les mer

Etablerer felles selskap for nyinvesteringer i skogrelatert sektor

29.10.2018

Investinor, Norsk Skogkapital, Skogbrand Forsikring, Borregaard og Norske Skog etablerer et felles selskap for nyinvesteringer innen skogrelatert sektor, under navnet Shelterwood AS.

» Les mer

Elveparken - Nytt spennende prosjekt på elvebredden med miljøvennlig fjernvarme!

24.10.2018

Tronrud Eiendom har nå startet byggingen av hele 200 leiligheter sentralt i Hønefoss med Storelva som nærmeste nabo. Byggingen av de to første byggene er godt igang og vi er glade for at prosjektet skal ha både varme og varmt tappevann fra Vardars fjernvarmeanlegg.

» Les mer

Da er Gledeshuset i gang!

24.05.2018

Gledeshuset er det nye show og restauranthuset i Hønefoss. Dermed flytter bla. Hønefossrevyen som er Norges mest sette sommerrevy innendørs.

» Les mer

I dag, 16 mai stenger vi varmeleveransen fra Follum.

16.05.2018

Dermed går vi over i sommerdrift med all varmeleveranse fra Hvervenmoen.

» Les mer

Nå velger entreprenørene fjernvarme som byggevarme!

10.01.2018

Det bygges masse nytt i Hønefoss for tiden og byen er inne i en spennende utvikling. For Vardar Varme er det gledelig å se en ny trend med at utbyggerne nå velger fjernvarme til oppvarming også i byggeperioden. Faktisk har de tre siste store byggeprosjektene i sentrum alle valgt fjernvarme som byggevarme.

» Les mer