2014 | 2015 | 2016

DETTA HÄNDER I VECKAN

07.10.2015

Höganäs Räddningstjänst besöker i veckan arbetsplatsen för att bekanta sig med den aktuella typen av vindkraftverk.


Räddningstjänstens besök uppskattas både av projektets entreprenörer och av exploatörerna beaktande projektets säkerhetsfrågor.