2014 | 2015 | 2016

Förberedande arbeten

12.10.2015

med idrifttagning av enskilda vindkraftverk startade under vecka 41:

https://youtu.be/n5XLFtfB_NU