Om Vardar

Vardar produserer fornybar energi fra vann, vind, bio og sol, og er en langsiktig industriell investor i framtidens bærekraftige energiløsninger. Vår ambisjon er å skape verdier gjennom langsiktige investeringer knyttet til fornybar energi. Navnet vårt kommer fra ordet «varde» og representerer noe som er varig, trygt og sikkert.

Vardar bidrar til det grønne skiftet med

11 479 GWh

Vannkraft

Direkte og indirekte i Å Energi

110 GWh

Vindkraft

62 GWh

Bioenergi

105 GWh

Solkraft

Direkte og indirekte i Sunly

Vindmølle langs åker tatt ovenfra

Vi er eid av de 18 kommunene i Buskerud, i tillegg til Asker kommune. Både direkte og indirekte har vi en betydelig portefølje av virksomheter innen verdikjeden for fornybar energi. Sammen med våre partnere beskytter og utvikler vi disse virksomhetene med mål om en langsiktig og trygg avkastning til aksjonærene.

Forretningsområdene våre er organisert som fornybar energiproduksjon og industrielt eierskap. I porteføljen for fornybar energiproduksjon har vi virksomhetsområdene vannkraft, vindkraft, bioenergi og solkraft. Under industrielt eierskap finnes segmentene Å Energi, vekst og utvikling og innovasjon.

Fornybar energiproduksjon

Bioenergi

Vardar Varme AS
Øvre Eiker Fjernvarme AS

Vindkraft

Kvalheim Kraft DA
Vardar Vind AB

Vannkraft

Vardar Vannkraft AS

Solkraft

Vardar Sol AS
Soldekke AS

Industrielt eierskap

Å Energi

Å Energi AS

Vekst og utvikling

Solcellespesialisten AS
Sunease AS
Sunly AS
Vow Green Metals AS
Zephyr AS

Innovasjon

Campus Tofte
Carbon Centric AS
Hyperthermics AS
Kongsberg Innovasjon AS
Nordic Batteries AS
Sunly Innovation OÜ