Personvern, sikkerhet og bruk av Cookies.

Vardar behandler personopplysninger med respekt og forsiktighet. Vi ønsker at du skal føle deg trygg når du besøker våre nettsider, og vi kan forsikre deg om at all personlig informasjon som vi må oppbevare om våre kunder behandles på en sikker måte og etter gjeldene regler.

Vanligvis kan du besøke Vardars hjemmeside uten å avsløre hvem du er, eller gi opplysninger om deg selv. Våre web-servere registrerer bare domenenavnet, ikke e-postadressen, til de som besøker siden.

Denne informasjonen blir samlet for å registrere antall besøk, gjennomsnittstiden per besøk, hvilke sider som blir besøkt og liknende. Vardar bruker denne informasjonen til å analysere bruken av hjemmesiden og bedre kvaliteten på innholdet. Vardar bruker ikke noen Cookies som sender informasjon til konkurrenter eller som selges på nettet.

Behandling av personlige opplysninger

Dersom du er kunde hos Vardar AS eller ett av datterselskapene innhenter vi opplysninger som navn, adresse, fødselsnummer, mailadresse og telefonnummer. Personlige opplysninger bruker vi bare for å behandle kundeforholdet ditt, som f.eks å sende deg faktura, svare på din direkte forespørsel, utføre en ordre eller gi deg tilgang til f.eks. Min side. Vi vil aldri formidle personlige opplysninger til andre. 

Vi tar vare på de opplysninger du gir oss så lenge kundeforholdet består, slik at vi hele tiden kan gi deg best mulig kundebehandling og riktigst mulig informasjon. Du har rett til innsyn i hvilken informasjon vi har lagret om deg. Erfaringsmessig tar vi vare på opplysninger om deg og ditt kundeforhold i 5 år etter siste faktura er oppgjort. Dette for å kunne bistå med den historikk du og vi måtte ha behov for 

Linker til andres hjemmesider

Vardars internettside inneholder lenker til andre sider. Selv om vi kun prøver å kople oss til områder som har samme høye standard og respekt for personvern som oss, er vi ikke ansvarlig for innholdet eller personvernet på andres internettsider.

E-post

Vardar benytter e-post som kommunikasjonskanal mot våre kunder. Vi vil understreke at vi i disse aldri vil be om sensitive, fortrolige eller konfidensielle opplysninger. Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes med e-post via det alminnelige nett ikke blir kjent for andre. Vi anbefaler derfor ikke at sensitive opplysninger sendes med alminnelig e-post.

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics på vårt nettsted. Ved besøk på vår nettside registreres din IP-adresse, men i slike tilfeller vil dine data bli pseudonymisert eller anonymisert, da personopplysninger ikke er interessante i denne sammenheng. Slik informasjon knyttes ikke direkte til deg som bruker, og benyttes til statistikk som:

  • Hvor mange besøker nettstedet 
  • Besøksvarighet
  • Hvilken nettleser besøk kommer fra
  • Søkeord som benyttes
  • Hvor besøkende kommer fra

Hjemmesidens eier og kontaktopplysninger


Denne hjemmeside er drevet og eiet av Vardar AS

Besøksadresse: Øvre Eikervei 14, 3048 Drammen.
Postboksadresse: Postboks 4091, Gulskogen, 3005 Drammen.
Org.nummer: 977 028 442