Produkter og priser byggvarme

Byggvarme via fjernvarme
Vardar Varme kan også tilby entreprenører byggvarme under byggeprosessen. Det er da viktig at vi kommer i tidlig dialog med byggherren og legger rørtrase inn til bygget tidlig i byggeprosjektet. Fjernvarme som byggvarme blir stadig mere brukt og særlig store entreprenører fokuserer mer på miljøgevinst ved å redusere farlige utslipp. I tillegg gir bruk av fjernvarme økt sikkerhet på arbeidsplassen og ofte en solid økonomisk gevinst. Les her om Reinertsen AS sine erfaringer med bruk av fjernvarme til byggvarme ved bygging av nye Hønefoss Videregående skole. Klikk her.

Rørnett og varmeenheter for byggeprosessen kan leies gjennom de store utleieselskapene for anleggsbransjen.

Ta kontakt med Gudbrand Bergsund på tlf: 90 55 65 38 for en uforpliktende prat om byggvarme.

For mindre bygg har Vardar en varmeenhet for utleie.

Les mer »