• HV-Plast vår største kjølekunde bruker kjøling i produksjonen

Produkter og priser fjernkjøling

Fjernkjøling fungerer i stor grad på samme måte som fjernvarme ved at det er en sentral som kjøler ned vannet og sender det kalde vannet ut til kundene via et rørnett. Fordelen for kunden er at man slipper å kjøpe og vedlikeholde kjølemaskiner selv. Man setter denne jobben bort til en fjernkjøleleverandør og kan konsentrere seg om bedriftens egentlige oppgaver. Man slipper også å forholde seg til de stadig skjerpede miljøkravene som kommer på kjøling. Ønsker du å vite mer om hvor vi kan levere kjøling og hva det koster så ta kontakt med Gudbrand Bergsund på tlf: 90 55 65 38 eller på gudbrand.bergsund@vardar.no.

Les mer om fordelene med fjernkjøling i Ringerikes Blad. http://www.ringblad.no/nyheter/naringsliv/bolig-og-eiendom/cooler-n-med-kjoling-i-ror/s/5-45-93907

Hvervenmoen
Pr. i dag selger Vardar Varme kjøling til mange av byggene på Hvervenmoen. Vi har etablert et kjølenett i området og forsyner store kunder som bl.a. Statens Kartverk og HV Plast med kjøling fra vår varmesentral.

Sentrum syd
Vi har 3 kjølekunder i sentrum, men disse har vær sin kjølemaskin som vi drifter. Det ligger et ferdig kjølerørnett i sentrum, men kundegrunnlaget har foreløpig vært for dårlig til at vi har ønsket å sette det i drift. Vi jobber nå med flere store potensielle kunder. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å se på mulighetene for din eiendom i sentrum.