• I Pottemakerbakken er det lagt snøsmelteanlegg

Produkter og priser fjernvarme

Grønn energi med prisgaranti!
Kjøper du energi fra oss har du garanti for at du har en lavere kWh pris enn ved å handle av strømleverandøren. Med de oljeprisene vi har i dag er fjernvarme også meget konkurransedyktig i forhold til olje. Sist, men ikke minst; ved å bruke fjernvarme er du med på å spare det globale miljøet for store CO2 utslipp. Ved å skifte fra oljefyr til fjernvarme på et bygg som bruker 200 000 kWh i året sparer du miljøet årlig for 52 000 kg CO2 utslipp!

• Energiloven §5.5 ligger til grunn for garantien. Klikk her for å se energiloven §5.5
• Vi regner vår pris opp mot strømprisen:
• For å regne ut garantien, følger vi oppbyggingen på strøm:
- Nettleie – Samme pris som hos den lokale netteieren minus fastleddet
- Energipris – Følger spotprisen til den lokale energileverandøren minus 8 %
- Offentlige avgifter – Er de samme som hos den lokale kraftleverandøren
• Du kan også velge å kjøpe energi til en fast pris istedenfor å velge spotpris

Hvilken avtaleform bør man velge?

Fordeler Spotpris
• Spotprisen er vanligvis lav om sommeren og høy om vinteren. Du følger Nordpools områdepris på strøm minus 8 %. Prisen kan variere mye og du har ingen garanti for hvor høy eller lav prisen blir.
• Denne avtalen omfattes av Energiloven §5.5

Fordeler Fastpris
• Kan sammenlignes med å binde renten på et lån
• Du vet hva du skal betale uansett hvor høy markedsprisen på strøm blir
• Enkelt å budsjettere og bra avtale ved mye forbruk om vinteren

I tillegg kan vi på store kunder lage varianter utfra kundens behov. Ta kontakt så finner vi sammen en god løsning.

Prisliste 2018
Eksempelet er satt opp ved strømpris på 30,7 øre/kWh som var gjennomsnittlig spotpris Oslo i 2017 inkl. grønne sertifikater og et årsforbruk på 20 000 kWh. I 2018 har strømprisen steget jevnt og spotpris pr 1 september 2018 er 50 øre/kWh.  Inkl. nettleie og offentlige avgifter ligger da spotprisen pr. 1 september på ca 113 øre/kWh. Prisene på Vestfossen vil variere litt fra «Hønefossprisen» pga. at det ligger i et annet nettområde. Strømprisen i 2017 var middels høy og den vil variere mye utfra når på året du bruker energien. F.eks var gjennomsnittprisen i 2010 43,5 øre/kWh.

  Ringeriks Kraft
Spotpris
Vardar Varme
Spotpris -8%
Vardar Varme
Fastpris
Strømpris inkl. grønne sertifikater 30,7 28,2 80
Påslag 2,9 2 0
Nettleie næringskunder u effekt 19,50 19,50 0
Fastledd nettleie liten næring 10 0 0
Offentlige avgifter 17,58

17,58

0
Moms

20,17

16,82

 

20

Pris totalt i øre ved forbruk på 20 000 kWh 100,85

84,1

100

 

For å finne områdespot, klikk her (gjelder strømpris i eksempel over)
Priser på nettleie (Ringeriks kraft) finner du her.Med efaktura er du med og sparer miljøet!

Vær miljøvennlig – unngå fakturagebyr!
Fra 01. Januar 2014 innførte Vardar Varme og ØEF gebyr på papirfaktura
Vardar oppfordrer våre kunder til å motta fakturaen elektronisk fremfor papir. Dette sparer miljøet og vi sparer kostnader på utsending av fakturaer. Det er selvfølgelig  opp til en hver enkelt å velge den løsningen som passer best, men de som fortsatt ønsker papirfaktura  vil fra 1. januar 2015 få tillagt et fakturagebyr på kr 39,- inkl. mva. Kunder kan velge å motta fakturaen via e-postfaktura eller Efaktura. Begge avtalene kan kombineres med avtalegiro.
 

Les mer »