• I Pottemakerbakken er det lagt snøsmelteanlegg

Produkter og priser fjernvarme

Informasjon om de forskjellige alternativene:

E-postfaktura
•    Faktura blir tilsendt på e-post
•    Betaling skjer på samme måte som ordinær giro
•    Eposten inneholder all nødvendig informasjon, samt fakturaen i sin helhet som vedlegg
•    Kan kombineres med SMS faktura og/eller avtalegiro

Bestill faktura tilsendt på epost ved å sende en email til gudber@vardar.no. Skriv: Kundenummer og navn og hvilken emailadresse du ønsker å motta fakturaen på.

eFaktura
•    Fakturaen blir sendt i nettbanken
•    Betalingen skjer når dugår inn å godkjenner fakturaen
•    eFakturaen inneholder all informasjon, og du kan se den i sin helhet på vedlegg
•    Du slipper å taste inn KID-nummer
•    Kan kombineres med avtalegiro

Du kan bestille eFaktura i nettbanken din.
Når du inngår avtale om eFaktura får du varsel på epost når en ny eFaktura er tilgjengelig i nettbanken. Du må selv gå inn å godkjenne i nettbanken for at fakturaen skal belastet. Har du avtalegiro går dette automatisk.
 
Fakturagebyr for papirfaktura

For alle som ønsker å motta fakturaen på papir, vil det bli lagt til et gebyr på kr 39,- for produksjon og utsending av faktura.

Ta gjerne kontakt med Gudbrand Bergsund på tlf: 90 55 65 38 eller mail: gudber@vardar.no dersom du ønsker mer informasjon.