Vardar Vind AB

Vardar Vind AB är ett helägt dotterbolag i den norska energikoncernen Vardar AS. Bolagets vindkraftportfölj i södra Sverige innefattar två vindkraftsparker som är i drift, med en samlad installerad kapacitet om 29 MW och en årlig produktion om ca. 70 GWh.

Vindkraftsparken Kiaby är lokaliserad i Kristianstad kommun och innefattar 3 turbiner. Varje turbin har en installerad effekt på 2 MW. Kiaby har varit i bruk sedan 2012. Rögle vindkraftspark ligger i Helsingborgs kommun och inkluderar 8 turbiner á 2,85 MW, totalt 23 MW installerad effekt. Rögle färdigställdes i februari 2016. I nära anknytning til Rögle ligger Västraby vindkraftspark, vilket består av 5 verk. Västraby ägs av Västraby Gård Energi AB.

Panoramabild från installationen i Rögle
Karta som visar placering av vindkraftverken

Bilder från Rögle och Västraby vindkraftsparker, under uppförande och drift.

 • Invigning av Rögle och Västraby vindkraftsparker

  Lördagen den 12 mars var alla de som deltog i projektet, grannar till parkerna och andra berörda intressenter på den officiella invigningen av Rögle och Västraby vindkraftsparker.
  Les mer
 • Invigning den 12 mars

  Efter knappt två års byggtid invigs projektet den 12 mars.
  Les mer
 • Snart ska alla 13 vindkraftverken i Västraby och Rögle snurra

  Lite försenat har vindkraftparkerna vid Rögle och Västraby börjat tas i drift. Ett efter ett testkörs de 13 verken. Det ska firas med invigning den 12 mars. Då bjuds grannarna in på korv och öl.
  Les mer
 • Statusrapport 22 januari 2016 & invigning av parkerna

  Les mer
 • EXTRA TRANSPORT

  Det har uppstått komplikationer med en av projektets dispenstransporter vilket innebär att densamma troligen anländer till Trelleborgs hamn tidigt lördag morgon, den 7 november, och behöver lyftas på plats under samma dag. Transporten omfattar ett turbinhus (nacelle) enligt bilden nedan.
  Les mer
 • Verksamheten flyttar till Västraby parken & ytterligare förseningar

  Les mer
 • Förberedande arbeten

  med idrifttagning av enskilda vindkraftverk startade under vecka 41:
  Les mer
 • DETTA HÄNDER I VECKAN

  Höganäs Räddningstjänst besöker i veckan arbetsplatsen för att bekanta sig med den aktuella typen av vindkraftverk.
  Les mer