Styret

Vardars ambisjoner er verdiskapning gjennom langsiktige investeringer innen fornybar energi.

Vardar eier direkte og indirekte en betydelig portefølje av virksomheter innen verdikjeden for fornybar energi. Sammen med våre partnere beskytter og utvikler vi disse virksomhetene med mål om en langsiktig og trygg avkastning til aksjonærene.

Roar Flåthen

Roar Flåthen

Styreleder (f. 1950)
Roar Flåthen er utdannet industrimekaniker, og var i 20 år ansatt i Kongsberg Våpenfabrikk. Han har lang fartstid fra ulike tillitsverv i fagbevegelsen, og var nestleder i LO i fem år, deretter leder i LO i syv år frem til 2013. Han har omfattende styreerfaring fra en rekke selskaper innenfor både offentlig og privat sektor, spesielt innen industri, bank og forsikring, media og forskning. Flåthen kom inn i styret og ble styreleder i Vardar i juni 2016.
Ingvild Myhre

Ingvild Myhre

Styremedlem (f. 1957)
Ingvild Myhre er utdannet sivilingeniør og er Partner i Styresenteret/iStyrelsen.. Hun har blant annet bakgrunn som administrerende direktør i Alcatel Telecom, Telenor Mobil og Network Norway. Myhre har omfattende styreerfaring fra både offentlig og privat sektor, og har vært styremedlem i Vardar siden 2015.
Kristin Ourom

Kristin Ourom

Styremedlem (f. 1971)
Kristin Ourom er advokat med bred forretningsjuridisk kompetanse og erfaring innen energibransjen, corporate og bank/finans, og har særlig arbeidet med omstrukturering, strategiprosesser, transaksjoner og kontrakter. Hun er parter i Kvale advokatfirma DA, og innehar ulike styreverv. Hun har vært styremedlem i Vardar siden juni 2016.
Johnny Skoglund

Johnny Skoglund

Styremedlem (f. 1957)
Johnny Skoglund er utdannet siviløkonom med bred kommersiell, operativ og strategisk erfaring fra i hovedsak luftfartssektoren. Han har innehatt ulike ledende stillinger i SAS, Braathens, Airlift og Blueway. I dag driver han i et partnerskap innenfor rådgivning og investering. Har styreerfaring fra flere selskaper og kom inn som styremedlem i Vardar fra juni 2020.
Knut Oscar Fleten

Knut Oscar Fleten

Styremedlem (f. 1963)
Knut Oscar Fleten er Adm. dir i SpareBank 1 Hallingdal Valdres siden 1999, og er utdannet som Siv.øk fra NHH og Master i ledelse fra BI. Han har og har hatt en rekke styreverv innenfor SpareBank 1 alliansen og i andre selskaper, blant annet SpareBank 1 Boligkreditt AS og Norsk Luftambulanse. Fleten kom inn som styremedlem juni 2020.