• Ren vannkraft

  • Vannkraft fra Drammensvassdraget

  • Fjellvann gir ren energi

Vardars vannkraftsatsning

Området vannkraft kjennetegnes av at det er fornybar ren energi og at det ligger betydelige realverdier til grunn for virksomheten. Det å ta vare på disse verdiene og videreutvikle dem i et langsiktig perspektiv er derfor kjernen i selskapets strategi. Datterselskapet Vardar Vannkraft AS og det tilknyttede selskapet Glitre Energi AS inngår i dette segmentet.