Vannkraft

Det heleide datterselskapet Vardar Vannkraft AS eier 2/7 av produksjonen i 2 kraftverk beliggende i Hallingdal, kraftverkene Usta og Nes. Anleggene ble bygget i perioden 1962-67, med ferdigstillelse av Usta og Nes i henholdsvis 1965 og 1967. Vardars samlede andel utgjør i overkant av 600 GWh pr. år.

Deleierskapet i disse kraftverkene er forankret i en sameieavtale med de andre deltakerne E-CO Vannkraft AS og Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS, som eier henholdsvis 4/7 og 1/7.


 Organisasjonskart vannkraft

VARDAR AS
100 %
Vardar Vannkraft AS


PRODUKSJONSVERKENE

Usta

Usta kraftverk ligger ved Kleivi i Hol kommune. Det utnytter fallene nedenfor Ustevassdraget. Magasinene i vassdraget er Finsvatn, Nygårdvatn, Ørteren, Ustevatn og Rødungen. De to aggregatene er utstyrt med Francis-turbiner og utnytter en brutto fallhøyde på 540 m. Totalproduksjon midlere årsproduksjon: 780 GWh.

Nes
Nes er det største kraftverket i Hallingdal. Kraftverket utnytter fallet mellom Strandefjorden og Hallingdalselva ved Nes. Tilløpstunnelen til Nes har en lengde på over tre mil og et tverrsnitt på vel 8x8 meter. Dette er en av de største kraftverkstunneler i verden. Også sideelver på begge sider av Hallingdalselva tas inn i tilløpstunnelen. De fire aggregatene i Nes kraftverk er utstyrt med Francis-turbiner og utnytter en brutto fallhøyde på 285 m. Totalproduksjon midlere årsproduksjon: 1330 GWh.