Hjem » Vår vannkraftsatsing » Konsesjonskraft

Konsesjonskraft

Vardar kjøpte i 2001 Buskerud fylkeskommunes rett til sekundæruttak for en 40 års periode.

Konsesjonskraft er en andel av kraften som produseres, som eiere av kraftverk plikter å levere til kommuner som er berørt av kraftutbyggingen. Beregning av mengden konsesjonskraft, og fordelingen til de berørte kommunene gjøres av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Dersom det totale energiforbruket i kommunene er mindre enn tildelt konsesjonskraft, har overliggende fylkeskommune rett til å ta ut det overskytende volumet (sekundæruttak).

Gravfoss kraftstasjon - Konsensjonskraft